Kinesitherapie

Een goede samenwerking tussen specialist, kinesitherapeut en patiënt, die zich engageert door de richtlijnen en thuisoefeningen correct op te volgen, is de succesformule.

Algemene revalidatie

Voor wie?

 • Patiënten met aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, sportletsels, breuken, ...
 • Revalidatie na (orthopedische) operatieve ingrepen zoals knie- of heupprothese, herstel voorste kruisband, rotator cuff hechting in de schouder, ...
 • Neurologische aandoeningen: hersentrombose of hersenbloeding (bvb CVA) of patiënten met de ziekte van Parkinson, multiple sclerosis (MS), verlammingen, evenwichtsstoornissen of zenuwletsels na een ongeval
 • Patiënten met hart- en vaataandoeningen
 • Patiënten met osteoporose (valpreventie)

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek wordt de plaats van de klacht, de onderliggende oorzaak en de klinische situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De hoofddoelstelling ligt voornamelijk in het verminderen van symptomen zoals pijn en zwelling. Dat gebeurt door middel van allerhande klassieke kinesitherapeutische en manuele handelingen en oefentherapie.

Sportrevalidatie

Voor wie?

Patiënten met sportblessures, overbelastingletsels, overtraining, …

U kan in de praktijk ook steeds terecht voor advies, blessurepreventieve screening en opvolging, ter versteviging van de zwakke schakels en/of om zelfvertrouwen te herwinnen na een blessure.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek zal een screening worden uitgevoerd en een behandelplan worden opgesteld. We trachten het letsel zo goed mogelijk in kaart te brengen en een zo correct mogelijk beeld over de hersteltermijn mee te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de mate van herstel, de fysieke mogelijkheden zowel voor als tijdens de revalidatie en de fysieke noden van de patiënt. Naast gerichte manuele en fysiotherapeutische handelingen zal de revalidatie voornamelijk bestaan uit een specifieke individuele oefentherapie.

Manuele kinesitherapie

Voor wie?

Patiënten met hoofd-en nekpijn, geassocieerd met nekstijfheid, nek- en schouderklachten eventueel met uitstraling naar de armen, hoge rugklachten eventueel met rib-en borstpijn, lage rugklachten eventueel met uitstraling naar de benen, instabiliteit of blokkage van het bekkengewricht, duizeligheid, heupklachten, knieklachten, voet-en enkelproblemen, …

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek wordt de plaats van de klacht, de onderliggende oorzaak en de klinische situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. In overleg wordt bekeken wat de beste en meest haalbare behandelopties zijn.

Een behandeling kan bestaan uit manuele technieken, maar ook uit advies, oefeningen of thuisopdrachten. Met behulp van manuele therapeutische technieken, zoals mobilisaties of manipulaties, worden gewrichten beweeglijker en kan een bewegingsbeperking worden opgelost. De therapeut voert daarbij een korte, snelle en goed gedoseerde impuls uit op het gewricht.

Structurele osteopathie

Voor wie?

 • Patiënten met rugklachten (lumbago, ischias, spierspanningen, gewrichtsblokkades, hernia, artrose, …)
 • Patiënten met nekklachten (torticollis, schouderspanningen, artrose, artritis, whiplash-syndroom, hernia, uitstralingspijnen, …)
 • Patiënten met pijn in de ledematen (schouder, elleboog, hand, heup, knie, voeten, …)
 • Patiënten met hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, neuralgieën, sinusitis, duizeligheid, …)
 • Patiënten met klachten ter hoogte van het aangezicht (facialis, trigeminus, occipitalis, kaakgewrichtspijnen ,…)
 • Patiënten met sportletsels (tendinitis, capsulitis, gewrichtsbandproblematiek, verstuikingen, krampen, steeds weerkomende kwetsuren ,…)

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek wordt de plaats van de klacht, de onderliggende oorzaak en de klinische situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de gewrichten, spieren en ligamenten, maar ook aan de wervelkolom, omdat die mede het "evenwicht" van de mens bepaalt.

De behandeling zal voornamelijk bestaan uit mobilisatietechnieken, myotensieve technieken en manipulaties, in de volksmond "kraken" genoemd. Er wordt daarbij zeer veilig te werk gegaan: eerst worden de omringende weefsels met zachte technieken ontspannen waarna een precies gelokaliseerde manipulatie pijnloos en ontspannen uitgevoerd kan worden.

Cardiale revalidatie

Voor wie?

Fysieke trainingen voor patiënten die werden behandeld met hartproblemen en onder andere een stentimplantatie ondergingen, een pacemaker of een defibrillator geplaatst kregen, een hartinfarct doormaakten, leden aan een hartfalen of een hartoperatie kregen.

Hoe gaan we te werk?

De intensieve revalidatie die je in het ziekenhuis of revalidatiecentrum startte, kan je bij ons verder zetten opdat je je conditie blijft verbeteren. Op doorverwijzing van de behandelende arts en op basis van de laatste testresultaten gaan we van start om je conditie verder uit te bouwen.

Voor elke sessie wordt je hartslag, bloeddruk, gewicht gemeten en nemen we een Borg-schaal af. Tijdens de oefeningen wordt de hartslag voortdurend gemeten door een eigen hartslagmeter. Na de sessie nemen we terug de bloeddruk en Borg-schaal af. Zo kunnen we op correcte manier verslag uitbrengen bij uw behandelende arts.

Neurologische revalidatie

Voor wie?

Patiënten met een aandoening ter hoogte van de hersenen of het ruggenmerg zoals een hersenbloeding (CVA), Parkinson, Multiple sclerose (MS), dwarslaesie, dementie, de ziekte van Alzheimer, ... Daarnaast patiënten die moeite vertonen met het evenwicht (bijvoorbeeld ataxie) of bepaalde spierziekten zoals Amyotrofe laterale sclerose, spierdystrofieën, spiermyopathieën, …

Verder kan u ook terecht voor gangrevalidatie-en preventie, wat eventueel ook in de thuissituatie kan bekeken worden.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek worden de klachten, klinische situatie en hulpvraag besproken. Verder worden er een aantal testen afgenomen om de huidige situatie beter in kaart te brengen en deze later te kunnen vergelijken.

Op basis daarvan wordt er een behandelplan gemaakt en wordt er overleg gepleegd zodat we maandelijkse doelstellingen kunnen vastleggen. Na 3 maanden evalueren wij deze doelstellingen en testen wij de patiënt opnieuw zodat we aan de hulpvraag kunnen voldoen.

Een behandeling verloopt altijd individueel en is zeer gevarieerd omdat we de verschillende componenten zoals evenwicht, rompcontrole, gangrevalidatie,… trachten aan te pakken. Verder worden er thuisoefeningen of kleine opdrachten meegegeven.

Temperomandibulaire aandoeningen

Voor wie?

Patiënten met hoofdpijn, nekpijn, oorpijn en/of kaakpijn al dan niet in combinatie met het moeilijk sluiten van de mond. Een dysfunctie van het kaak- en mondgewricht kan namelijk uiteenlopende klachten veroorzaken. De oorzaak wordt vaak gezien in het klemmen, bijten of knarsen van de tanden.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek wordt de plaats van de klacht, de onderliggende oorzaak en de klinische situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt, waarbij we eerst zullen trachten zo veel mogelijk informatie te geven over het pijnmechanisme rond het kaakgewricht. Hierna zal er over gegaan worden tot een manuele behandeling in combinatie met een lichte oefentherapie.

Manuele lymfedrainage Vodder

Voor wie?

Manuele lymfedrainage Vodder (MLDV) is een massagetechniek die gebruikt wordt om de kwaliteit van het interne watermilieu te verbeteren en een betere celregeneratie te verkrijgen. MLDV is toepasbaar op het hele lichaam bij klachten zoals; oedemen (bv. trauma, aangeboren en veneuze zwellingen), dystrofieën (Süddecksyndroom), auto-immuunziekten, gewrichtsklachten, klachten van het zenuwstelsel, stressgerelateerde klachten, neus-keel-ooraandoeningen, huidproblemen en ademhalingsproblemen.

Hoe gaan we te werk?

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek om de klachten te kaderen en meer informatie te bieden over het lymfestelsel. Vervolgens kan de therapie van start gaan. MLDV heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren, waardoor de immuniteit kan verhoogd worden. Ook werkt het stressverlagend en optimaliseert het het hormonaal stelsel. De drainage zelf is een ritmische, zachte en spiraalvormige techniek. Afhankelijk van het ziektebeeld kan er eventueel lymfetaping, aangepaste oefentherapie en compressietherapie in de vorm van bandageren/zwachtelen toegediend worden. In samenwerking met een bandagist kan eventueel een compressiekous aangeboden worden zodat het behaalde resultaat ook op langere termijn behouden blijft.


Screening

Voor wie?

Onze screening is vooral een aanrader voor blessuregevoelige sporters en mensen die na een lange weinig actieve periode terug beginnen sporten of een nieuwe sport willen uitoefenen.

Hoe gaan we te werk?

We starten met een intakegesprek om uw intenties en eventuele voorgeschiedenis aan blessures aan het licht te brengen. Hierna gaan we standsafwijkingen na en voeren we dynamische testen uit om bewegingsbeperkingen, krachtverschillen en onevenwichten te ontdekken. We focussen zowel op de kwaliteit als de controle van bewegingen. Zo proberen we zogenaamde “weak links” te ontdekken om deze nadien aan te pakken met behulp van een corrigerend oefenprogramma op maat.


Personal training

Voor wie?

Individueel begeleide intensieve training om je conditie te verbeteren.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een intake gesprek worden, in samenspraak met je coach, je doelen/wensen overlopen. Daarnaast bekijken we je medische voorgeschiedenis en eventuele lichamelijke klachten. Op basis daarvan stellen we een individueel trainingsprogramma op en zetten we je op weg zodat je veilig en op eigen tempo de kracht- en cardiotoestellen kan gebruiken. Je kan in een rustige omgeving sporten. Om dit te kunnen garanderen wordt telkens een afspraak gemaakt met dag en tijdstip.

Taping

Voor wie?

 • Zowel preventief als na traumata
 • Bij peesontstekingen en spierletsels

Hoe gaan we te werk?

Bij klassieke taping maken we gebruik van elastische en niet-elastische tape om een bewegingsbeperking in een gewricht te bereiken. Dit wordt zowel preventief als na traumata toegepast. Bij kinesiotape wordt het fysiologisch bewegen ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, de kinesiotape ondersteunt precies dat wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen. Deze techniek wordt veel toegepast bij peesontstekingen en spierletsels.

Kinesitherapie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x